Het afgelopen jaar hebben we ons uiterste best gedaan om te voldoen aan alle strenge regels en criteria van het ZKN wat heeft geresulteerd in het behalen van het ZKN-keurmerk! Hieronder leest u meer over wat het keurmerk precies inhoudt. Deze informatie vindt u ook op www.zkn.nl.

Het ZKN-Keurmerk

logo_zkn_ZW

Om u als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent. ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een KIWA keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden. Klinieken die het ZKN-keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het ZKN-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.

Alle klinieken, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, met het ZKN-keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen. Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van privéklinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd*) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces. Deze klinieken hebben het recht om in hun communicatie het logo van ZKN af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar. Door strenge kwaliteitseisen te stellen onderscheiden privé klinieken met het ZKN-keurmerk zich duidelijk in betrouwbaarheid en kwaliteit van andere particuliere medische centra.

Kiezen voor een medische behandeling betekent dat u wilt kiezen voor de beste medische zorg. Het beoordelen van de kwaliteit van een medische behandeling is voor u als patiënt echter moeilijk. Daarvoor dient het ZKN-keurmerk. Als u kiest voor een kliniek met het ZKN-keurmerk weet u zeker dat u kiest voor de beste kwaliteit medische zorg. Privéklinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De service in de klinieken is stukken beter dan in een regulier ziekenhuis en daarbij is er volop aandacht voor de mens achter de patiënt.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om de veiligheid in onze kliniek te optimaliseren en onnodige schade voor u als patiënt te voorkomen. U bent in onze kliniek een onmisbare schakel in het signaleren hiervan. Wij vragen u daarom om alles, wat u tijdens uw bezoek en behandeling(en) is opgevallen op het gebied van veiligheidsrisico’s, bij ons te melden.

Indien u het vermoeden heeft dat er iets fout gaat tijdens uw behandeling, vragen wij u dit direct te melden aan uw behandelaar.

Binnen onze kliniek wordt veel aandacht besteed aan uw (patiënt) veiligheid. De overheid verplicht ziekenhuizen en klinieken om een VeiligheidsManagementSysteem (VMS) te hebben om vermijdbare schade bij patiënten en vermijdbaar overlijden van patiënten te verminderen. Maar bovenal willen wij zelf er alles aan doen om de veiligheidsrisico’s voor onze patiënten en medewerkers tot een minimum te reduceren.

In ons veiligheidsbeleid willen wij graag u als patiënt betrekken.
Wilt u met ons meedenken in deze? Uw reactie is voor onze directie waardevolle informatie, waarmee uw veiligheid verbeterd kan worden.

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk voor consumenten

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De Wet BIG stelt openbare registers in voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorg-psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen